Giới thiệu

Về tác giả

Mình là Trần Ngọc Minh Hiếu, hiện đang làm Data Analyst, trước đó từng làm Digital Marketing. Viết blog là một niềm vui của mình, giúp mình chia sẻ lại những kiến thức và trải nghiệm từ cuộc sống và công việc.

Về Lucid Gen

Lucid Gen là một dự án website cá nhân của Hiếu để chia sẽ kiến thức và giao lưu với các bạn bè trên môi trường internet. Các bài viết của Lucid Gen được viết theo tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, giúp ích cho người đọc ngay trong mỗi bài viết.

Lucid Gen là nghĩa là “Cung cấp thông tin rõ ràng và thấu hiểu” do Hiếu tự đưa ra. “Gen” nghĩa là tin tức, “Gen” cũng là viết tắt của Generate (tạo ra). “Lucid” mang nhiều nghĩa là: tính rõ ràng, tính thông minh, tính thấu suốt. Hai chữ này mình kết hợp lại tạo thành tên website và ý nghĩa của cái tên Lucid Gen chính là giá trị cốt lõi của website này.

Liên hệ và donate