Hướng dẫn sử dụng EZ Page

Đăng ký tài khoản và thêm Facebook vào EZ Page

 • Đăng ký nhanh bằng nút Đăng nhập với Facebook hoặc Đăng nhập với Google.
 • Đăng ký bằng email cần phải xác nhận email để kích hoạt.

Gửi tin nhắn hàng loạt

 • Gửi hàng loạt nhiều trang, nhóm khách hàng.
 • Giản cách gửi ngẫu nhiên giúp an toàn.
 • Có gửi thử trước, loại trừ khách khi gửi.

Trả lời bình luận & chống cướp khách hàng

 • Trả lời trong 1 phút, có thể theo từ khóa.
 • Thả Like tạo thiện cảm khách hàng.
 • Nhắn tin riêng kéo vào inbox để tư vấn tiếp.
 • Ẩn bình luận của khách ngay sau khi trả lời.
 • Chống đối thủ qua trang lôi kéo khách hàng.
 • Ẩn / Xóa bình luận theo các từ khóa (phá).