Cách thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio

Thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio Studio là phần đầu tiên mà chúng ta cần hiểu rõ trong lộ trình sử dụng Looker Studio để làm một dashboard. Một vài kiến thức về nguồn dữ liệu vẫn được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế và sau khi đã thiết kế xong một dashboard. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu phần này với Hiếu nhé.

Thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio

Hiện tại Looker Studio cho phép thêm dữ liệu từ 972 nguồn khác nhau. Trong đó có 23 nguồn là của Looker Studio xây dựng và hỗ trợ, thường là các dịch vụ của Google, và 949 nguồn khác là của các đối tác của Looker Studio hỗ trợ. Vì vậy Looker Studio có thể được sử dụng trong hầu hết các công ty.

Các dịch vụ của Google bao gồm:

 1. Looker.
 2. Google Analytics.
 3. Google Ads.
 4. Google Sheets.
 5. BigQuery.
 6. AppSheet.
 7. File Upload.
 8. Amazon Redshift.
 9. Apigee.
 10. Campaign Manager 360.
 11. Cloud Spanner.
 12. Cloud SQL for MySQL.
 13. Display & Video 360.
 14. Extract Data.
 15. Google Ads Manager 360.
 16. Google Cloud Storage.
 17. Microsoft SQL Server.
 18. MySQL.
 19. NEW Search Ads 360.
 20. PostgreSQL.
 21. Search Console.
 22. YouTube Analytics.
 23. Tables by Area 120.

Nhấp vào Add data trên menu để bắt đầu thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio.

Thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio
Thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio

Thêm dữ liệu Google Sheets vào Looker Studio

Google Sheets là một nơi lưu dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng nhất. Có khá nhiều người làm dashboard trên Looker Studio và sử dụng nguồn dữ liệu từ Google Sheets vì nó miễn phí.

Bước 1: Chọn Google Sheets trong phần chọn Google Connectrors.

Thêm Google Sheets vào Looker Studio
Thêm Google Sheets vào Looker Studio

Bước 2: Chọn một Spreadsheet và worksheet của nó để thêm vào Looker Studio.

Chọn worksheet để thêm vào Looker Studio
Chọn worksheet để thêm vào Looker Studio

Chỉ cần bạn là chủ của tệp Spreadsheet đó hoặc bạn được chia sẻ tệp trên Google Drive là bạn có quyền thêm Google Sheets vào Looker Studio một cách dễ dàng.

Thêm dữ liệu từ Google Sheets vào Looker Studio thành công
Thêm dữ liệu từ Google Sheets vào Looker Studio thành công

Thêm dữ liệu BigQuery vào Looker Studio

BigQuery là một nơi lữu trữ cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp hơn của Google, có trial miễn phí. Nhưng để thêm BigQuery vào Looker Studio thì bạn phải được phân quyền trong một dự án.

Bước 1: Đảm bảo tài khoản của bạn đã được phân quyền đúng. Nếu bạn không phải là chủ của một dự án thì hãy nhờ người chủ phân quyền cho bạn bằng cách: vào IAM, nhấp nút Grant access, thêm email của bạn, thêm hai role là BigQuery Job UserBigQuery Data Viewer.

Những role cần có để thêm BigQuery vào Looker Studio
Những role cần có để thêm BigQuery vào Looker Studio

Bước 2: Chọn BigQuery trong phần Google Connectors.

Thêm BigQuery vào Looker Studio
Thêm BigQuery vào Looker Studio

Bước 3: Xác thực tài khoản để thêm BigQuery vào Looker Studio. Nhấp Authorize để tiến hành xác thực.

Xác thực tài khoản để nhận danh sách dự án và dataset từ BigQuery
Xác thực tài khoản để nhận danh sách dự án và dataset từ BigQuery

Bước 4: Chọn bảng từ BigQuery để thêm vào Looker Studio. Đi theo sơ đồ cây, bạn chọn dự án, dataset, và bảng.

Chọn table trên BigQuery để thêm vào Looker Studio
Chọn table trên BigQuery để thêm vào Looker Studio

Hiếu cảm thấy rằng việc thêm BigQuery vào Looker Studio chỉ khó ở chổ phân quyền. Hiếu có một lưu ý quan trọng để BigQuery không trừ phí nhiều, đó là hãy tạo bảng với dữ liệu đã aggregated rồi thêm vào Looker Studio thay vì thêm bảng với dữ liệu raw nhé.

Thêm dữ liệu từ BigQuery vào Looker Studio thành công
Thêm dữ liệu từ BigQuery vào Looker Studio thành công

Thêm dữ liệu Google Ads vào Looker Studio

Kể cả những người làm quảng cáo Google Ads cũng sử dụng Looker Studio để gửi báo cáo cho khách hàng của họ chứ không riêng người làm phân tích dữ liệu, ngày xưa khi còn làm marketing thì Hiếu cũng sử dụng như vậy.

Bước 1: Chọn Google Ads trong phần chọn Google Connectors.

Thêm Google Ads vào Looker Studio
Thêm Google Ads vào Looker Studio

Bước 2: Xác thực tài khoản để thêm dữ liệu từ Google Ads vào Looker Studio. Nhấp Authorize để xác thực.

Xác thực để nhận danh sách tài khoản Google Ads
Xác thực để nhận danh sách tài khoản Google Ads

Bước 3: Chọn một tài khoản Google Ads mà bạn muốn thêm vào Looker Studio. Sau khi xác thực thì bạn sẽ thấy các tài khoản Google Ads, và MCC nếu bạn có sử dụng tài khoản MCC Google Ads.

Chọn tài khoản Google Ads để thêm vào Looker Studio
Chọn tài khoản Google Ads để thêm vào Looker Studio

Google Ads cung cấp rất nhiều trường dữ liệu, nhìn cái thanh cuộn là biết danh sách trường dữ liệu dài cở nào rồi, đảm bảo mang lại cho bạn nhiều góc nhìn và insight hơn.

Thêm dữ liệu từ tài khoản Google Ads vào Looker Studio thành công
Thêm dữ liệu từ tài khoản Google Ads vào Looker Studio thành công

Đối với các nguồn dữ liệu khác thì bạn cũng làm tương tự như trên thôi, vẫn là có phân quyền, xác thực tài khoản, chọn bảng dữ liệu để thêm vào Looker Studio.

Cài đặt cho một nguồn dữ liệu

Sau khi đã thêm các nguồn dữ liệu vào Looker Studio rồi thì sẽ có một số cài đặt mà bạn cần xem qua để làm dashboard tốt hơn. Nhấp vào biểu tượng của một nguồn dữ liệu để mở cài đặt nguồn dữ liệu.

Chỉnh sửa một nguồn dữ liệu trên Looker Studio
Chỉnh sửa một nguồn dữ liệu trên Looker Studio

Đổi tên nguồn dữ liệu

Nếu một dashboard được thiết kế từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thì việc đổi tên nguồn dữ liệu cho phù hợp sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong lúc thiết kế. Tên của một nguồn dữ liệu nằm ở góc trên bên trái của phần cài đặt.

Đổi tên nguồn dữ liệu trên Looker Studio
Đổi tên nguồn dữ liệu trên Looker Studio

Đổi kiểu dữ liệu cho các trường

Looker Studio hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của một trường để giúp nó phù hợp hơn khi thể hiện trên biểu đồ. Ví dụ như thể hiện phần trăm thay vì số thập phân, thể hiện giờ trong ngày thay vì số nguyên. Nhấp vào mũi tên ở cột Type của mỗi trường để đổi kiểu dữ liệu.

Đổi định dạng của một trường dữ liệu trên Looker
Đổi định dạng của một trường dữ liệu trên Looker

Tầng suất làm mới dữ liệu

Là dashboard thì dữ liệu thường được cập nhật định kỳ, mặc định thì Looker Studio sẽ làm mới dữ liệu mỗi 15 phút một lần. Tuy nhiên, nếu dữ liệu của bạn quá lớn gây ra hiện tượng lag sau mỗi lần làm mới vì Looker Studio xóa cache. Điều này làm trải nghiệm người dùng không tốt. Hãy giảm tầng suất làm mới dữ liệu sao cho phù hợp với tầng suất cập nhật dữ liệu của bạn.

Thay đổi tầng suất làm mới dữ liệu trên Looker Studio
Thay đổi tầng suất làm mới dữ liệu trên Looker Studio

Khóa quyền xem dữ liệu với nhiều người

Giải pháp này chỉ sử dụng trong trường hợp bạn phải chia sẻ một dashboard cho nhiều người, nhưng có một trang, hoặc một biểu đồ mà bạn muốn hạn chế quyền xem thì hãy làm như sau.

Nhấp vào Data credentials và chọn Viewer’s Credentials. Sau đó, hãy vào nguồn dữ liệu của bạn (Google Sheets, BigQuery, …) và chia sẻ hoặc phân quyền cho những người mà bạn muốn họ xem được.

 • Ower’s Credentials: Tất cả mọi người đều nhờ credentials của bạn mà xem được biểu đồ từ nguồn dữ liêu đó.
 • Viewer’s Credentials: Chỉ những ai đã được chia sẻ hoặc phân quyền với nguồn dữ liệu đó thì mới xem được các biểu đồ từ nguồn dữ liệu đó.
Ai không có quyền xem nguồn dữ liệu thì sẽ không xem được biểu đồ
Ai không có quyền xem nguồn dữ liệu thì sẽ không xem được biểu đồ

Cho phép tái sử dụng nguồn dữ liệu

Phần này chỉ phù hợp cho những tổ chức có sử dụng Google Suite. Sử dụng khi bạn muốn cho phép những người trong tổ chức nhưng không có quyền với một nguồn dữ liệu mà vẫn tìm thấy nó và thêm nó và Looker Studio của họ.

Nhấp Resource trên menu, chọn Manage added data sources, nhấp Make resusable với nguồn dữ liệu mà bạn muốn cho phép người trong tổ chức của bạn tái sử dụng.

Quản lý nguồn dữ liệu trên Looker Studio
Quản lý nguồn dữ liệu trên Looker Studio

Sử dụng nguồn dữ liệu trên Looker Studio

Thêm một trường tính toán

Cũng tương tự như các trình visualization khác, bạn có thể thêm các cột tính toán bằng công thức. Looker hỗ trợ các công thức gần giống với Google Sheets và SQL.

Bước 1: Ở dưới nguồn dữ liệu của bạn, nhấp vào Add a field, chọn Add calculated field.

Thêm một trường tính toán mới
Thêm một trường tính toán mới

Bước 2: Sử dụng các trường dữ liệu để viết công thức và nhấp lưu. Hãy cân nhắc đổi kiểu dữ liệu phù hợp như Hiếu đã hướng dẫn, ví dụ bạn tạo một cột tính tỷ lệ thì hãy đổi kiểu dữ liệu của nó thành phần trăm thay vì số thập phân.

Ví dụ thêm một trường công thức đơn giản
Ví dụ thêm một trường công thức đơn giản

Chọn nguồn dữ liệu mặc định cho một trang

Nếu dashboard của bạn có nhiều nguồn dữ liệu thì việc cài đặt nguồn dữ liệu mặc định cho một trang sẽ giúp các biểu đồ được thêm vào sau đó có nguồn dữ liệu như mặc định.

Nhấp vào Page trên menu, chọn Current page settings, nhấp vào Select Data Source, chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn làm mặc định.

Chọn nguồn dữ liệu mặc định cho một trang trên Looker Studio
Chọn nguồn dữ liệu mặc định cho một trang trên Looker Studio

Đổi nguồn dữ liệu cho một biểu đồ

Chọn một biểu đồ, nhấp vào tên của nguồn dữ liệu hiện tại để đổi nguồn dữ liệu cho biểu đồ đó. Nếu hai nguồn dữ liệu có các trường giống nhau thì biểu đồ sẽ không bị hỏng. Nếu biểu đồ bị hỏng thì bạn chỉ cần thay thế các trường trong dimensions và values.

Đổi nguồn dữ liệu của một biểu đồ trên Looker Studio
Đổi nguồn dữ liệu của một biểu đồ trên Looker Studio

Xóa một nguồn dữ liệu trên Looker Studio

Để xóa một nguồn dữ liệu trên Looker Studio thì bạn vào Resource trên menu, chọn Manage added data sources, nhấp Remove với nguồn dữ liệu mà bạn muốn xóa khỏi dashboard.

Lời kết

Bài viết đến đây đã khá dài, nhưng lành thay là cũng chứa đủ gần hết những gì chúng ta cần biết về việc thêm nguồn dữ liệu vào Looker Studio và các vấn đề liên quan. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn!

Bài viết liên quan

Trần Ngọc Minh Hiếu

Trần Ngọc Minh Hiếu

Mình hiện đang làm Data Analyst, trước đó từng làm Digital Marketing. Viết blog là một niềm vui của mình, giúp mình chia sẻ lại những kiến thức và trải nghiệm từ cuộc sống và công việc. Bạn có thể donate cho mình tại đây.

Viết một bình luận

Hãy tự nhiên để lại bình luận của bạn, chúng tôi sẽ duyệt và trả lời sớm nhất có thể. Vui lòng sử dụng email thật để được duyệt và thông báo khi chúng tôi trả lời. Bạn có thể thêm ảnh đại diện cho email của mình.