Cách thêm môi trường Conda vào PyCharm và DataSpell

Việc thêm môi trường Conda vào PyCharm hoặc DataSpell sẽ giúp bạn sử dụng được package mà bạn đã thêm vào môi trường Conda, và bạn có thể cài đặt thêm các package vào môi trường Conda bằng Terminal của PyCharm và DataSpell. Bạn không cần phải tốn dung lượng để tạo các môi trường mới cho những dự án nhỏ.

Thêm môi trường Conda vào Pycharm

Để thêm môi trường Conda vào PyCharm hoặc DataSpell thì bạn cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Mở Settings của ứng dụng bằng thành menu ở phía trên.

Vào cài đặt của PyCharm
Vào cài đặt của PyCharm

Bước 2: Vào phần Python Interpreter, nhấp nút Add Interpreter và chọn Add Local Interpreter.

Vào phần thêm môi trường trong PyCharm
Vào phần thêm môi trường trong PyCharm

Bước 3: Vào phần Conda Environment, chọn môi trường Conda đã tạo. Nếu bạn không thấy môi trường Conda của bạn, hãy nhấp vào nút Load Environments để cập nhật danh sách môi trường Conda.

Thêm môi trường Conda vào PyCharm và DataSpell
Thêm môi trường Conda vào PyCharm và DataSpell

Ngoài ra, bạn còn có thể tạo virual environment Python bằng Conda ngay trong ứng dụng PyCharm và DataSpell.

Tạo một môi trường Conda mới trong PyCharm và DataSpell
Tạo một môi trường Conda mới trong PyCharm và DataSpell

Bước 4: Xem lại môi trường Conda đã thêm vào PyCharm hoặc DataSpell và nhấp nút OK để hoàn tất.

Xem lại môi trường Conda đã thêm vào PyCharm và DataSpell
Xem lại môi trường Conda đã thêm vào PyCharm và DataSpell

Quản lý các môi trường ảo trong Pycharm

Để xem danh sách môi trường Conda mà bạn đã thêm vào PyCharm thì trong phần Python Interpreter, bạn nhấp vào Show All.

Quản lý danh sách môi trường đã thêm vào PyCharm hoặc DataSpell
Quản lý danh sách môi trường đã thêm vào PyCharm hoặc DataSpell

Bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa các môi trường Conda tại cửa sổ danh sách môi trường trong PyCharm hoặc DataSpell.

Có thể chỉnh sửa, xóa, hoặc thêm môi trường Conda tại cửa sổ này
Có thể chỉnh sửa, xóa, hoặc thêm môi trường Conda tại cửa sổ này

Chọn môi trường Conda khi tạo một dự án mới

Khi tạo một dự án mới trong PyCharm hoặc DataSpell, bạn nên chọn môi trường Base conda nếu đó là một dự án khoa học dữ liệu. Vì môi trường Base conda của Anaconda đã bao gồm hơn 500 package cao cấp dành cho khoa học dữ liệu.

Chọn môi trường Base conda cho dự án PyCharm về khoa học dữ liệu hoặc công việc thông thường
Chọn môi trường Base conda cho dự án PyCharm về khoa học dữ liệu hoặc công việc thông thường

Bạn cũng có thể thêm một môi trường Conda khác vào PyCharm hoặc DataSpell bằng cách nhấp vào Custom environment.

Chọn môi trường Conda khác cho dự án PyCharm mới
Chọn môi trường Conda khác cho dự án PyCharm mới

Đổi môi trường ảo Conda cho một dự án

Nếu bạn đang làm việc trong một dự án và muốn thay đổi môi trường của dự án đó thì hãy nhấp vào tên môi trường hiện tại ở góc dưới bên phải. Bạn sẽ thấy các môi trường Conda mà bạn đã thêm vào PyCharm hoặc DataSpell.

Nhấp vào tên môi trường hiện tại để đổi sang môi trường Conda khác
Nhấp vào tên môi trường hiện tại để đổi sang môi trường Conda khác

Lời kết

Đối với công việc hằng ngày thì chúng ta chỉ cần thêm môi trường Base conda vào DataSpell và PyCharm. Đối với những dự án đặc biệt cần chia sẻ thông tin môi trường Conda cho những thành viên khác thì chúng ta nên thêm một môi trường Conda mới.

Bài viết liên quan

Trần Ngọc Minh Hiếu

Trần Ngọc Minh Hiếu

Mình hiện đang làm Data Analyst, trước đó từng làm Digital Marketing. Viết blog là một niềm vui của mình, giúp mình chia sẻ lại những kiến thức và trải nghiệm từ cuộc sống và công việc. Bạn có thể donate cho mình tại đây.

Viết một bình luận

Hãy tự nhiên để lại bình luận của bạn, chúng tôi sẽ duyệt và trả lời sớm nhất có thể. Vui lòng sử dụng email thật để được duyệt và thông báo khi chúng tôi trả lời. Bạn có thể thêm ảnh đại diện cho email của mình.