Cách tạo bảng pivot phần trăm của hàng hoặc cột trên Looker

Việc tạo bảng pivot phần trăm của cột và phần trăm của hàng trên Looker Studio không dễ dàng như trên Excel hoặc Google Sheets vì Looker Studio bị thiếu tính năng này. Hiếu cũng bị challenged bởi anh chị đồng nghiệp và Hiếu đã chê Looker vì nó không làm được. Nhưng lành thay, sau nhiều giờ lang thang trên diễn đàn của Google và nghiên cứu lại thì cuối cùng Hiếu cũng có cách làm hoàn chỉnh. Hiếu sẽ hướng dẫn bạn tạo bảng pivot phần trăm của hàng hoặc cột trên Looker và giải thích nguyên lý của nó.

Những kiểu pivot phần trăm

Giả sử chúng ta có dữ liệu gồm 4 cột như sau.

Dữ liệu này được dùng để tạo bảng pivot table trên Looker Studio
Dữ liệu này được dùng để tạo bảng pivot table trên Looker Studio

Trên Looker Studio, bạn có thể tạo bảng pivot theo phần trăm của total mà không cần blend dữ liệu. Cái này để xem distribution trên cả hai chiều là hàng và cột. Kiểu này hữu ích giống như một dạng heatmap.

Bảng pivot phần trăm của total trên Looker Studio
Bảng pivot phần trăm của total trên Looker Studio

Nhưng Looker Studio chưa có sẵn hai kiểu pivot theo phần trăm mà chúng ta cần. Kiểu pivot thứ nhất là phần trăm của cột, tổng của mỗi cột sẽ là 100%. Cần phải blend dữ liệu.

Bảng pivot phần trăm của cột trên Google Sheets
Bảng pivot phần trăm của cột trên Google Sheets

Kiểu pivot thứ hai là phần trăm của hàng, tổng của mỗi hàng sẽ là 100%. Cũng cần phải blend dữ liệu.

Bảng pivot phần trăm của hàng trên Google Sheets
Bảng pivot phần trăm của hàng trên Google Sheets

Sau khi đã hình dung được kết quả mà bạn muốn, hãy đến phần tiếp theo là Blend dữ liệu.

Blend dữ liệu

Để tạo bảng pivot phần trăm của cột hoặc phần trăm của hàng trên Looker Studio thì bạn cần tạo các blend tương ứng. Vào Resource, chọn Manage blends, nhấp nút Add a blend.

Thêm một blend trên Looker Studio
Thêm một blend trên Looker Studio

Blend cho pivot phần trăm của một dimension

Chúng ta sẽ blend data này lại với chính nó, sử dụng Join operator là Inner và cấu hình như sau:

 • Bảng 1: lấy các dimensions và metrics mà bạn cần sử dụng cho bảng pivot.
 • Bảng 2: chỉ lấy một dimension mà bạn muốn tổng của nó là 100%, đây cũng là dimension được dùng Join conditions. Đối với các metrics thì bạn chỉ cần đổi tên nó khác đi, ví dụ như mình thích đổi tên metric có thêm “_denom” phía sau để hiểu là mẫu số.

Ví dụ như Hiếu muốn tạo một bảng pivot phần trăm của cột là product, không quan tâm hàng là gì thì cấu hình blend sẽ như thế này.

Cấu hình blend để tổng của mỗi product là 100%
Cấu hình blend để tổng của mỗi product là 100%

Chúng ta sẽ nhận được một bảng blend như thế này, 4 cột đầu tiên vẫn giống như dữ liệu ban đầu, chỉ có một cột mới là orders_denom có thể làm bạn khó hiểu.

Kết quả sau khi blend data
Kết quả sau khi blend data

Để Hiếu giải thích cột orders_denom cho bạn hiểu nguyên lý hoạt động của nó nhé.

 • Nhìn kết quả thì cột orders_denom giống như query SUM(orders) OVER (PARTITION BY product) trong SQL. Tổng orders của MacBook là 1601 nên cột orders_denom sẽ hiển thị 1601 cho các dòng có product là MacBook.
 • Looker Studio sẽ thực hiện aggregation cho mỗi bảng trước khi chúng được blend với nhau, nhìn lại hình trên thì cúng ta đã thực hiện SUM aggregation cho các metrics.

Blend cho pivot phần trăm của nhiều dimensions

Pivot phần trăm của nhiều dimensions sẽ cho kết quả giống như những bảng pivot cuối cùng của mỗi kiểu pivot (phần trăm của cột hoặc phần trăm của hàng) mà Hiếu đã minh họa bằng Google Sheets phía trên.

Cách làm vẫn như trên. Chỉ khác là ở bảng 2, bạn sẽ thêm các dimensions mà bạn muốn tổng của chúng là 100% khi xếp chồng lên nhau theo cột hoặc hàng, các dimensions này cũng là Join conditions.

Ví dụ như Hiếu muốn tạo một bảng pivot có cột là seller và breakdown xuống product, không quan tâm hàng là gì thì cấu hình blend sẽ như thế này.

Cấu hình blend để tổng phần trăm của mỗi cột Seller breakdown xuống product là 100%
Cấu hình blend để tổng phần trăm của mỗi cột Seller breakdown xuống product là 100%

Tạo bảng pivot phần trăm trên Looker Studio

Đối với bảng pivot phần trăm của total thì chúng ta sử dụng dữ liệu gốc (không cần blend), chỉ cần cấu hình metric ở chổ Comparision calculation là Percent of total. Nói chung là khá dễ, Hiếu chỉ nhắc lại cho bạn nào chưa biết.

Còn đối với bảng pivot phần trăm của hàng hoặc phần trăm của cột thì bạn xem chi tiết cách cấu hình dưới đây.

Bảng pivot phần trăm của cột

Để tạo bảng pivot phần trăm của cột trên Looker Studio, bạn cấu hình cho bảng pivot như sau.

 • Data source: là bảng dữ liệu đã blend.
 • Hàng: dimension nào cũng được.
 • Cột: chỉ thêm các dimensions mà bạn đã dùng để làm điều kiện join của blend.
 • Totals: tích chọn Show grand total của Rows.
 • Metric: tạo một metric là SUM(orders) / MAX(orders_denom). Chú ý chọn Data Type là Percent và Display Format là Percent(2).
Cách tạo bảng pivot phần trăm của cột trên Looker Studio
Cách tạo bảng pivot phần trăm của cột trên Looker Studio

Kết quả là chúng ta đã có 3 bảng pivot phần trăm của cột trên Looker Studio như phía bên trái của hình. Tổng của mỗi cột đều là 100%.

Bảng pivot phần trăm của hàng

Cấu hình của bảng pivot phần trăm của hàng trên Looker Studio chỉ khác với phần trăm của cột ở 3 mục này.

 • Hàng: chỉ thêm các dimensions mà bạn đã dùng để làm điều kiện join của blend.
 • Cột: dimension nào cũng được.
 • Totals: tích chọn Show grand total của Columns.
Cách tạo bảng pivot phần trăm của hàng trên Looker Studio
Cách tạo bảng pivot phần trăm của hàng trên Looker Studio

Kết quả là chúng ta có thêm 3 bảng pivot phầm trăm của hàng trên Looker Studio nhừ phía bên trái của hình. Tổng của mỗi hàng đều là 100%.

Lời kết

Có một khuyết điểm mà Hiếu muốn cho bạn biết, đó là những bảng pivot có Data source là blend thì không thể đẩy cross filter đến các charts có data source không phải là blend, nhưng may mắn là chúng vẫn nhận cross filter từ các charts khác đẩy qua.

Làm trên Google Sheets và Excel cho Mac thì quá dễ mà làm trên Looker Studio lại tốn nhiều công phu nhỉ. Hiếu tin rằng bạn sẽ rất vui khi tạo được bảng pivot có tổng phần trăm của hàng hoặc cột là 100% trên Looker Studio. Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để giao lưu với Hiếu nhé.

Bài viết liên quan

Trần Ngọc Minh Hiếu

Trần Ngọc Minh Hiếu

Mình hiện đang làm Data Analyst, trước đó từng làm Digital Marketing. Viết blog là một niềm vui của mình, giúp mình chia sẻ lại những kiến thức và trải nghiệm từ cuộc sống và công việc. Bạn có thể donate cho mình tại đây.

Viết một bình luận

Hãy tự nhiên để lại bình luận của bạn, chúng tôi sẽ duyệt và trả lời sớm nhất có thể. Vui lòng sử dụng email thật để được duyệt và thông báo khi chúng tôi trả lời. Bạn có thể thêm ảnh đại diện cho email của mình.