Add Post – Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu

Để đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu bạn truy cập vào https://addpost.lucidgen.com/login

Đăng ký tài khoản

Lucid Gen đề xuất bạn đăng ký bằng nút Đăng nhập bằng GoogleĐăng nhập bằng Facebook để tiết kiệm thời gian hơn.

Đăng ký nhanh bằng Google và Facebook

Tại trang đăng nhập https://addpost.lucidgen.com/login bạn nhấp vào nút Đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập bằng Facebook thì sẽ được đăng ký nhanh lập tức mà không cần xác nhận email.

Đăng ký thủ công

Để đăng ký thủ công bạn nhấp vào dòng Đăng ký ngay hoặc vào trang https://addpost.lucidgen.com/signup.

Bạn điền các thông tin đăng ký, tích vào ô bên dưới và nhấp nút Đăng ký ngay.

Bạn sẽ nhận được một thư kích hoạt tài khoản, hãy nhấp vào liên kết trong thư để kích hoạt tài khoản Add Post của bạn.

Đăng nhập

Để đăng nhập sử dụng Add Post bạn vào trang https://addpost.lucidgen.com/login, sử dụng nút Đăng nhập bằng Google / Facebook hoặc dùng tài khoản và mật khẩu mà bạn đã tạo thủ công.

Giao diện khi vừa đăng nhập Add Post.

Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu bạn nhấp vào Tên tài khoản > Đổi mật khẩu.

Bạn nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và Lưu.

Trường hợp bạn đăng ký bằng Google / Facebook thì bạn không có mật khẩu hiện tại. Nếu muốn lấy mật khẩu thì hãy dùng tính năng Quên mật khẩu.

Quên mật khẩu

Tai trang https://addpost.lucidgen.com/login bạn nhấp vào Quên mật khẩu?

Điền email đăng nhập của bạn và nhấp nút Đăng nhập.

Bạn sẽ nhận được một thư để đặt lại mật khẩu mới, hãy nhấp vào liên kết trong thư.

Nhập mật khẩu mới của bạn và Lưu.