Add Post – Câu hỏi thường gặp

Các lỗi tiếng Anh

  1. InstagramAPI\Response\ReelsTrayFeedResponse: Challenge required.
    Gần đây bạn có dấu hiệu tương tác nhiều hơn, Instagram đang yêu cầu bạn xác nhận không phải Robot, hãy vào tài khoản của bạn trên ứng dụng Instagram để xác nhận. Sau khi bạn xác nhận thì Add Post sẽ tự động tương tác tiếp và bạn không cần làm gì thêm.